Axxell Brusabyn nahan parkitus, luu- ja sarvityökoulutuksen kolmannen vuosikurssin loppunäyttely on meneillään Kemiön Villa Landessa 30. maaliskuuta saakka.

Utställning av elevarbeten från Axxell Brusabys tredje års kurs i skinnganvning, ben- och hornarbete pågår på Villa lande i Kimito ända till den 30 mars.

Nahan%20alle%20pieni.jpg

IMG_0658.jpg

IMG_0657.jpg

IMG_0659.jpg

IMG_0660.jpg

IMG_0665.jpg

IMG_0667.jpg

IMG_0670.jpg

IMG_1073.jpg