Nahan%20huuto_0001B-normal.jpg

Virallinen tiedote:

Nahan huuto -näyttely haluaa korostaa perinteistä luonnonmukaista nahan
käsittelyä teollisen nahan ja turkistuotannon vastapainoksi. Suomessa
heitetään liian paljon hukkaan metsästettyjä ja kolareissa kuolleiden eläinten
nahkoja. Jos kaikki tämä "jäte"käytettäisiin, tarvittaisiinko turkistuotantoa?
 
 
Nahkurin perinneammatti on katoamassa ja nykyään osa lampaantaljoistakin parkitaan mieluummin Virossa.
 Teollisessa parkituksessa käytetään raskasmetalli kromia, eikä tällaista nahkaa suositella pidettäväksi ihoa
vasten. Meillä on olemassa perinnetietoutta ja luonnon parkitusaineita,
josta löydämme vastaukset kestävään kuluttamiseen ja ihmisten ja eläinten hyvinvointiin.

 Käsityön arvostus korostuu, kun sitä työstetään materiaaleista alkaen itse.
Materiaalien arvostus nousee, kun tajuaa sen eteen tehdyn työn. Tuotetta
huolletaan ja sitä voidaan korjata: käyttöikä kasvaa!

   Tässä 2.vuoden kurssin näyttelyssä olemme syventäneet osaamistamme ja
huomanneet, että nahka taipuu vaatteiden, asusteiden ja kenkien lisäksi
myös rummuiksi, lyhdyiksi, tuoleiksi, koruiksi, veistoksiksi ja taiteeksi.
Lisäksi mukana myös luu- ja sarvitöitä. Nahasta saadaan aikaan myös ääntä.

 Kuuletko kuinka nahka huutaa?

 

Utställningen Skriet från vildmarken lyfter fram traditionella och ekologiska sätt att bereda skinn och läder. Den visar på alternativ till den industriella läder- och pälsproduktionen- I Finland slängs alltför stor del av skinnen från djur som skjutits vid jakt eller som dött i trafiken bort. Man kan till och med fråga sig om pälsproduktion alls skulle behövas om allt detta "avfall" togs till vara!
 
Den traditionella garvningen är på utdöende. En stor del av fårskinnen garvas i dag i Estland. Vid industriell pälsberedning används bl.a. tungmetallen krom. Det rekommenderas att man inte bär kromberedda skinn direkt mot huden.
 
Men vi har å andra sidan tillgång till gammal kunskap om naturliga garvämnen som möjliggör hållbar konsumtion och välmående för både människor och djur.

Att själv kunna framställa sitt råmaterial ger det handgjorda arbetet ett djupare värde. Själva materialet värdesätts när man har insikt i mödan som läggs ner på det. Då tar man gärna vara på sina alster och utför reparationer -  och hantverkprodukternas livslängd ökar!
 
Under vårt andra kursår har vi utvecklat vårt kunnande och sett att läder kan användas till inte endast kläder, väskor och skor utan till trummor, lyktor, stolar, smycken, skulpturer och konst! Arbeten av horn och ben finns även med på utställningen.
 

Läder ger också ifrån sig läten. Kan du höra skriet?