Parkitus etenee pikkuhiljaa. Kolme paljua seisoo rinnakkain varjossa, yhdessä on parkkiliemessä kalannahkoja, yhdessä vuohta, villisikaa ja peuraa ja yhdessä kaurista.

Tre stora baljor står bredvid varandra i skugga. I en av dem finns fiskskinn i barkbad, i den andra get- vildsvins- och hjortskinn och i den trädje rådjursskinn.

Kuva0973-normal.jpg

Viime kesästä pakkasessa olleet kyynnahat täydennettynä yhdellä tämänkesäisellä (yhteensä neljän kyyn nahat) saivat rasvaparkituksen.

Skinnen av fjolårets huggormar som har varit i frys och en från denna sommar  (allt som allt 4 ormar) blev fetgarvade.

Kuva0972-normal.jpg

Vahvapaahtoinen kahvi antaa kauniin värin luonnonmustan, rasvaparkitun lampaantaljan nahkapuolelle. Työstettävänä ovat Marian ja minun lammasturkkinahat.

Starkt brännt kaffe ger en vacker färg på skinnsidan av fetgarvade, natursvarta fårfällar. Jag håller på att förbereda fårpälsmaterial för Maria och mig.

IMG_2514-normal.jpg