Parkituskurssin helmikuun teemana oli pienriista. Ketun ja supin nahan sain mukavilta metsästäjiltä ja kanin nahat olivat kotoisin kanin lihan tuottajalta. On mielenkiintoista miten paljon eri eläinlajien nahat ja niiden kanssa työskentely eroavat toisistaan.

Temat på garvningskurssen i febtuari var småvillebråd. Skinnet av en räv och mårdhund fick jag av trevliga jägare och kaninsskinnet kom från en kaninskött producent. Det är intressant hur olika skinnen av olika djurarter är och vad allt skall man ta i beaktande med olika skinn.

Kuvassa ketunnahan kaapiminen

Bilden om skrapning av ett rävsskinn

IMG_1285-normal.jpg

IMG_1286-normal.jpg

IMG_1289-normal.jpg

Ja suraavassa supi

Ock sedan en mårdhund

IMG_1306-normal.jpg

IMG_1307-normal.jpg

Ja valmiita taljoja

Och färdiga fällor

IMG_1320-normal.jpg