15.3.1985 Kansallispukuraati hyväksyi Maskunseudun kansallispuvun äitini, Leila Puttaan tekemän tutkimus- ja suunnittelutyön pohjalta. Näin monta vuotta on kulunut ennen kuin olen saanut oman Maskunseudunpukuni työn alle. Liivikankaan kutominen on meneillään.

15.3.1985 godkännde Folkdräktsrådet Masku-nejdens dräkt på basen av forsknings-och planeringsarbetet som min mor Leila Puttaa hade gjort. Så här många år har det gått innan jag har fått min egen Masku-nejdens dräkt under arbete. Vävning av västtyget är på gång.